Profesor engleză, treapta profesională debutant


Comuna Valu lui Traian, județul Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


PRIMĂRIA COMUNEI VALU LUI TRAIAN, judeţul Constanţa, organizează la sediul instituţiei concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii contractual bugetare, vacantă, din cadrul Compartimentului After School, cu durata normală a timpului de lucru de 4 ore /zi, respectiv 20 ore/ saptămână, respectiv:
– un post de profesor engleza, treaptă profesională-debutant.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
– studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalureat;
– vechime în specialitatea studiilor…0 ani;
– certificat Cambridge.
Concursul/ Examenul va avea loc în data de 03.10.2023 ora 10,00, proba scrisă şi 05.10.2023, ora 11,00, interviul.
În vederea participarii la concurs, persoanele interesate pot depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada: 08. – 21.09.2023, la sediul Primăriei Valu lui Traian, dosarele conținând documentele prevăzute de art.35 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
Bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Valu lui Traian
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Valu lui Traian şi la nr. de telefon :0241/ 231006.