POMPIER


universitatea de stiinta si tehnologie politehnica bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


5 (cinci) posturi vacante de execuție de pompier, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență
B. Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
• Nivelul studiilor: gimnaziale;
Alte competențe:
• Certificat absolvire curs ”Servant pompier”;
• Disponibilitatea de a lucra în ture permanente;
• Disponibilitatea de a lucra program de 8 ore (0600-1400, 1400-2200).
Datele de desfășurare a probelor de concurs:

13.09.2023-26.09.2023- depunerea dosarelor de înscriere la concurs
27.09.2023-28.09.2023 – selecție dosare
29.09.2023 – afișare rezultate selecție dosare
02.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
03.10.2023 – soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații

04.10.2023 – ora 1000, sala AN010 – susținere probă scrisă – prezență fizică
04.10.2023- ora 1200 – susținere proba practică- prezență fizică
05.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă și practică
06.10.2023 – depunere contestații la proba scrisă și practică
09.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații la proba scrisă și practică

10.10.2023 – ora 1000, sala AN010 – susținere interviu – prezență fizică
11.10.2023 – afișare rezultate interviu
12.10.2023 – depunere contestații probă interviu
13.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații probă interviu
16.10.2023 – afișare rezultate finale
Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.

email resurse.umane@upb.ro