POMPIER (2 posturi)


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: POMPIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Protectia Muncii si PSI
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractual vacante stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: medii cu diploma de bacalaureat
-Curs de calificare in domeniu servant pompier sau cadru tehnic PSI
-Vechimea în muncă: minim 3 ani

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 13.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu. 27.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269 215050, www scjus.ro, persoană de contact: Dorina Trancota, având funcția de referent de specialitate.