PILOT AERONAVA CLS.LLL, INGINER AVIATIE DEBUTANT


Aeroclubul romaniei
Anuntul a expirat


Anunt


POSTURI UNICE VACANTE COMISIA DE CONCURS NR. 1

Concursul se va desfășura la sediul Aeroclubului României din București, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54, în data de de 02.10.2023 – proba scrisă, ora 10:00 respectiv în data de 06.10.2023 – interviu începând cu ora 10:00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile scoase la concurs, astfel:

• Pilot aeronavă Cl.a III-a, funcție de execuție, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 1 post unic în cadrul Serviciului Aeronave Ultraușoare Motorizate din cadrul sediului Aeroclubului României din București, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54:
– Studii medii şi licenţă de personal navigant (licență pilot ULM)
– Vechime – nu este cazul

POSTURI UNICE VACANTE COMISIA DE CONCURS NR. 2

Concursul se va desfășura la sediul Aeroclubului României din București, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54, în data de 02.10.2023 – proba scrisă, ora 10:00 respectiv în data de 06.10.2023 – interviu începând cu ora 11:00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile scoase la concurs, astfel:

• Inginer aviaţie debutant, funcție de execuție, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 1 post unic în structura Serviciului Certificare Personal și Tehnică Aeronautică (Parașutism și Aparate Lansare la zbor) din cadrul sediului A.R. din București, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54.
– Studii superioare tehnice la nivel de licență din domeniul aeronautic – studii superioare tehnice în domeniul Ingineriei Aerospațiale sau în domeniul Ingineriei Aeronautice;
– Vechime – nu este cazul.

• Inginer aviaţie debutant, funcție de execuție, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 1 post unic în structura Compartimentului Proiectare din cadrul sediului A.R. din București, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54.
– Studii superioare tehnice la nivel de licență din domeniul aeronautic – studii superioare tehnice în domeniul Ingineriei Aerospațiale sau în domeniul Ingineriei Aeronautice;
– Vechime – nu este cazul.

• Inginer aviaţie debutant, funcție de execuție, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 1 post unic în structura Compartimentului Producție din cadrul sediului A.R. din București, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54.
– Studii superioare tehnice la nivel de licență din domeniul aeronautic – studii superioare tehnice în domeniul Ingineriei Aerospațiale sau în domeniul Ingineriei Aeronautice;
– Vechime – nu este cazul.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
– 08.09 – 21.09.2023 – depunere dosare înscriere concurs (ora 12:00)
– 25.09.2023 – selecţie dosare;
– 26.09.2023 – afișare rezultat ora 12:00;
– 27.09.2023 – depunere contestaţii selecţie dosare;
– 28.09.2023 – soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultat, ora 12:00;
– 02.10.2023 – proba scrisă – începând cu ora 10:00;
– 03.10.2023 – afişare rezultate proba scrisă, ora 12:00;
– 04.10.2023 – depunere contestaţii proba scrisă, ora 12:00;
– 05.10.2023 – soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare rezultat, ora 12:00;
– 06.10.2023 – interviu începând cu ora 10:00;
– 09.10.2023 – afişare rezultate interviu, ora 12:00;
– 10.10.2023 – depunere contestaţii interviu ora 12:00;
– 11.10.2023 – soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate finale.

Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr. 54 sector 1
resurseumane@aeroclubulromaniei.ro, telefon 021.312.36.19 int. 107.