pedagog social, grad profesional principal


Directia Generala de asistenta sociala si protectia copilului neamt
Anuntul a expirat


Anunt


3 posturi pedagog social, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată la Complexul de Servicii Ozana Tg.Neamt.
Concursul se organizează, în ziua de 06.10.2023, ora 10.00, la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru :
-posturile de pedagog social, grad profesional principal– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minim 4 ani, cunoștințe operare PC, nivel începător (utilizare Word, Excel, navigare internet), abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminica).

I. Etapele stabilite pentru concurs:
a) Selecția dosarelor de înscriere;
b) Proba scrisă;
c) Interviul;
II Calendarul de desfăşurare a concursului :
a) Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anuntului la avizierul Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pe pagina de internet www.dgaspcneamt.ro, precum și pe portalul posturi.gov.ro, respectiv 27.09.2023, ora 16.00;
b) Dosarele de înscriere se depun la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț din Piatra – Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11;
c) Selecţia dosarelor de înscriere are loc pe data de 28.09.2023, ora 10.00 iar rezultatele privind selecția de dosare se vor afișa pe 29.09.2023, ora 10.00; depunerea eventualelor contestații se poate face în cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv 02.10.2023 ora 10.00, iar afișarea soluționării eventualelor contestații se va realiza pe 03.10.2023, ora 10.00;
d) Proba scrisă se organizează și se susține pe data de 06.10.2023, ora 10.00, la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, iar rezultatele obținute la această probă se vor afișa pe 09.10.2023, ora 10.00; depunerea eventualelor contestații se poate face în cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv 10.10.2023 ora 10.00, iar afișarea soluționării eventualelor contestații se va realiza pe 10.10.2023, ora 15.00;
e) Interviul se organizează și se susține pe data de 11.10.2023, ora 10,00, la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, iar rezultatele obținute la această probă se vor afișa pe 12.10.2023, ora 10.00; depunerea eventualelor contestații se poate face în cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv 13.10.2023 ora 9.00, iar afișarea soluționării eventualelor contestații se va realiza pe 13.10.2023, ora 13.00;
f) Termenul de afișare a rezultatelor finale este data de 16.10.2023, ora 10.00.
Bibliografia / tematica este cea afişată pe site-ul instituției sau la sediul D.G.A.S.P.C. Neamţ, iar relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0233/229217, interior 124.