paznic și îngrijitor (2 posturi)


Liceul Teoretic Gătaia, Gătaia, județul Timiș,
Anuntul a expirat


Anunt


paznic , post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1.
îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii, atestate cu diplomă de absolvire;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: utilizarea mijloacelor de alarmare, abilități de a realiza mici lucrări de intervenții mecanice,punctualitate și responsabilitate față de sarcini,aptitudini de adaptare continuă și acomodare la situațiile apărute în timpul programului;
3. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): curs de agent paza pentru postul de paznic.
4. Vechime : nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 22.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 25.09.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.30
– proba practică în data de 02.10.2023, ora 11.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică:13.00
– proba interviu în data de 02.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 02.10.2023, ora 14:00
– afişarea rezultatelor finale: 03.10.2023, ora 14:00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023, ora 08:00-12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 12:00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Teoretic Gătaia, cu sediul în Gătaia, strada Republicii nr.101, județul Timiș, compartimentul secretariat, tel. 0256410015, persoana de contact Negrea Adriana Maria, email: liceulteoreticgataia@gmail.com