paznic, post temporar vacant, pe perioadă determinată


Liceul Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu” Iași, județul Iași
Anuntul a expirat


Anunt


paznic, post temporar vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1 post;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii cu diplomă de bacalaureat;
2. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): atestat de pază
3. Vechime : nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :26.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 08.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.00;
– proba interviu în data de 03.10.2023 , ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 13.00;
– afişarea rezultatelor finale: 04.04.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: se pot depune contestaţii până în data de:
05.10.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu” Iași, cu sediul în Iași, strada I.C.Brătianu nr. 26A, județul Iași, compartimentul resurse umane, tel. 0232.211.532, persoana de contact Spulber Gabriela, email: vasile.pavelcu@vpavelcu.ro