PAZNIC IM


Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, cu sediul în municipiul Tecuci, str. Costache Racoviță, nr. 20B, judeţul Galați, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: PAZNIC IM
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRAȚIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

CONDIŢIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– nivelul studiilor – absolvent de ciclu superior al liceului cu/fără diploma de bacalaureat
– atestat de paza
– vechime în muncă – 5 ani;

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 15.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, cu sediul în municipiul Tecuci, str. Costache Racoviță, nr. 20B, judeţul Galați, până la data de: 29.09.2023, ora 15.00
3. SELECŢIA DOSARELOR de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 9.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, interval 9-15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 9.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023 interval 9-15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 9.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, interval 9-15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: ltec.ro, persoană de contact: MÎNDRU LOREDANA MIOARA funcția SECRETAR, având numărul de telefon 0236/817.861.