paznic I M


Liceul Tehnologic Petru Poni București
Expiră azi


Anunt


Liceul Tehnologic Petru Poni București cu sediul în București, str. B-dul Preciziei nr. 18, judetul Sector 6, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: paznic I M, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0726816345, persoană de contact Bobină Alexandrina Adina, email: liceulpetruponi@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: studii medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: 2 ani
3. Alte condiții: -sa fie cetățean român; -sa fie apt medical pentru exercitarea functiei; -sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; -sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor legii. -sa prezinte cazier judiciar și de integritate.

Bibliografie şi tematică:

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Tematica
1. Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora.
2. Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 18 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 29 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 2 octombrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 3 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 3 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 9 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 9 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 10 octombrie 2023 15.00
interviul 11 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 11 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 12 octombrie 2023 15.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.