paznic cu atribuții de muncitor


Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”, Piatra Neamț, județul Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


paznic cu atribuții de muncitor, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii, cu cel puțin diplomă de 12 clase;
2. Perfecționări (specializări): paznic;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare; seriozitate, responsabilitate, disponibilitate pentru activitate sâmbăta și duminica; întreținere și reparații curente, specifice spațiilor școlare;
4. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): atestat de paznic;
5. Vechime: cel puțin 3 ani în specialitatea postului.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 26.09.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 08.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023, ora 11.00;
– proba practică în data de 04.10.2023, ora 11.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 04.10.2023, ora 13.00;
– proba interviu în data de: 04.10.2023, ora 13.30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 15.00;
– afişarea rezultatelor finale: 05.10.2023, ora 10.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 06.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 09.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”, cu sediul în Piatra Neamț, strada Audia nr. 3, județul Neamț, compartimentul resurse umane, tel. 0333401791, persoana de contact PASCAL CRISTINA, email: cnga@isjneamt.ro