paznic


Școala Gimnazială Orizont , București , sector 6
Expiră azi


Anunt


paznic , post vacant , pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 normă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate : medii
2. Perfecționări (specializări): atestat activitate paza , postrivit prevederilor legale
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu necesită
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: deprinderea de a lucra in echipă și abilitați practice pentru domeniul de activitate
– seriozitate , constinciozitate , responsabilitate
8. Vechime minim 3 ani

6. Accesul in obiectiv
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):29.09.2023, ora 14.00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :02.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 10.10. 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023 ora 11.00
– proba interviu în data de 10.10.2023 , ora 12.30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023
– termen de depunere a contestatiilor:11.10.2023, ora 10.00
– afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor:11.10.2023,ora 14.00
– afişarea rezultatelor finale: 11.10.2023, ora 15.00.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială Orizont , cu sediul în București , strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3 , sector 6 , compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0214132355 , persoana de contact Gavrilă Cristina , email: scoalanr193@gmail.com