PAZNIC


Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu” Craiova
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Anunț rectificat conform solicitării instituției angajatoare.

Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Pașcani nr. 9, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: PAZNIC
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: medii
-Curs calificare profesionala in domeniu si Atestat calificare profesionala în domeniu
-Vechime în muncă: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 14.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Pașcani nr. 9, jud. Dolj 28.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei practice scrise 06.10.2023, ora 12.00
8. Afişarea rezultatului probei practice scrise 06.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice scrise 09.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: https://liceul-nenitescu-craiova.ro, persoană de contact: Gheorghe Narcisa, funcția secretar, având numărul de telefon 0758.049.848.