Paznic


Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti, județul Argeș
Anuntul a expirat


Anunt


Paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
• Studii: diploma de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului/ foaie matricolă;
• Atestat obținut în baza prevederilor art. 38 din Legea nr. 333/2003 pentru exercitarea profesiei de agent de securitate;
• Vechime : Se solicită vechime în specialitatea postului minim 1 an.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Depunerea dosarelor de participare la concurs
 08 – 21 septembrie 2023, între orele 09.00-13.00 la sediul instituției;
Etapa I – analiza și selecția dosarelor de participare la concurs
 25.09.2023-Analiza și selecţia dosarelor, ora 10.00.
 26.09.2023-Afișarea rezultatelor inițiale la proba de selecție a dosarelor, ora 13.00
 27.09.2023-Depunere contestatii selecție dosare, între orele 10.00-13.00
 28.09.2023-Afişare rezultate dupa contestații selecție dosare, ora 10.00
Etapa a II-a – desfășurarea probei scrise
 29.09.2023-Proba scrisă , ora 10.00
Etapa a III-a – afișarea rezultatelor la proba scrisă
 02.10.2023-Afișarea rezultatelor, ora 09.00
 02.10.2023- Depunere contestații în intervalul orar 09.30-12.30
 02.10.2023- Afișare rezultate contestații, ora 16.00
Etapa a IV-a – desfășurarea interviului
 03.10.2023-Interviul, ora 09.00
 03.10.2023- Afișare rezultate , ora 15.00
 03.10.2023- Depunere contestații în intervalul 15.30- 16.30
 04.10.2023- Afișare rezultate contestații, ora 12.00
Afișare rezultate finale – 05.10.2023, ora 12.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” cu sediul în Piteşti, str. Tineretului, nr.4,