paznic


Școala Gimnazială nr. 136, București
Anuntul a expirat


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136, cu sediul în BUCUREȘTI, strada Prelungirea Ferentari, nr. 74A, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
DENUMIREA POSTULUI: Paznic
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
A.) Condiţii specifice de participare la concurs pentru paznic:
1. generale sau medii;
2. vechime în muncă de minim 5 ani;
3. persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului).
B) CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Nr. 136, cu sediul în Prelungirea Ferentari nr. 74A Sector 5, București, până la data de: 21.09.2023, ora 15.00, începând din data de 08.09.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 21.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 22.09.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.09.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 10.00
8. Susţinerea probei practice și interviul 28.09.2023, ora 13.00
9. Afişarea rezultatelor 28.09.2023, ora 15.00
10. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 28.09.2023, ora 16.00
11. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului final al concursului 29.09.2023, ora 14.00
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, la telefon 021/450.18.92, persoane de contact: PAVEL LIVIU, funcția – director general și OBREJA VALENTINA, funcția secretar.