paznic


LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAȘI
Expiră in 2023-09-29


Anunt


PAZNIC – 1 post
Condiții specifice:
• Minim studii generale sau studii medii;
• Să dețină ”Atestat pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor”
• Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
• Abilități de muncă în echipă;
• Disponibilitate de program flexibil;
• Disponibilitatea pentru munca în două schimburi;
• Cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Munca și PSI.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 29.09.2023 (în zilele lucrătoare) între orele: 9.00-14.00 la Secretariat corp A, str. Milcov nr. 18A.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Tehnologic Economic de Turism, Iași, str. Milcov nr. 18A.
Probe de concurs și calendarul desfășurării:
1. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 2.10.2023, ora 9,00.
• Depunere contestații: 2.10.2023, între orele 10,00-13,00.
• Afișare rezultate după contestații: 2.10.2023, ora 15,00.
2. Proba scrisă: 3.10.2023, ora 9,00;
• Afișare rezultate: 3.10.2023, ora 13,00
• Depunere contestații: 3.10.2023, între orele 13,00-15,00.
• Afișare rezultate după contestații: 3.10.2023, ora 16,00.
3. Interviu: 4.10.2023, ora 9,00 (la interviu participă doar candidații care au obținut minim 50 pct. la proba scrisă).
• Afișare rezultate: 4.10.2023, ora 12,00
• Depunere contestații: 4.10.2023 între orele 13,00-15,00.
4. Afișare rezultate finale: 5.10.2023, ora 9,00.
Relații la telefon: 0232/245778 și pe site-ul liceului: http://gsetis.ro/.