Paznic


Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău
Expiră azi


Anunt


Paznic, treaptă profesională I, perioadă nedeterminată, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi-1 post contractual de execuție;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:
– nivelul studiilor: studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: – .
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29.09.2023, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor,
– 05.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă,
– 09.10.2023, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în perioada 14.09.2023, ora 8.00 – 29.09.2023, ora 13.00.
Selecția dosarelor va avea loc în data de 02.10.2023.
Afișare rezultate selecție dosare: 02.10.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Afișare rezultate contestație selecție dosare 04.10.2023.
Afișare rezultate proba scrisă: 05.10.2023;
Afișare rezultate interviu: 09.10.2023.
După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Rezultatele finale vor fi afișate la sediul instituției – str. Eroilor, nr. 380, localitatea Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, la avizier și pe pagina de internet a instituției.
Informații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs se pot obține la sediul instituției, la nr. de telefon 0234/214.071, fax 0234/214.016 sau pe e-mail registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro.
Persoana de contact este Ioana Pușcaș – consilier resurse umane.