Ospatar tr.IV, poz.24


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.24, din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.
Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 07.09.2023 până la data de 20.09.2023, ora 12:00, în următoarele moduri:
– la sediul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bld. Prof.Dimitrie Mangeron nr.67, corp T – Rectorat, Serviciul de Evidență a Resurselor Umane – Biroul Personal, et.1, cam. C-104, tel. 0232/701111, int. 2575.
– prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau prin poșta electronică, la adresa resurse_umane@tuiasi.ro.
Condiții specifice:
– absolvent/ă minim 10 clase;
– specializare/certificat de calificare în meseria de ospătar;
– fără vechime în specialitate;
– cunoștințe teoretice și practice în meseria de ospătar.
Concursul va consta în următoarele etape:
1. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor)
• Comunicarea rezultatelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a eligibilității dosarelor;
• Termen pentru contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor.

2. Proba practică (preluarea comenzilor de la studenți/angajați ai universității; servirea preparatelor culinare/băuturilor; pregătirea locului de servire, aranjarea unei mese de 6 persoane):
• Locul desfășurării concursului: Cantina din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, Ale. Prof. Vasile Petrescu, nr.31A ;
• Data și ora susținerii: 28.09.2023, ora 10,00;
• Comunicarea (afișarea) punctajului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei;
• Termen depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestației.

3. Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs):
• Locul desfășurării: se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
• Data și ora susținerii: se va afișa odată cu rezultatele obținute la proba practică (în termen de max. 4 zile lucrătoare de la susținerea probei precedente);
• Afișarea punctajului final al interviului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea acestuia;
• Termen depunere eventuale contestații cu privire la desfășurarea interviului: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora.
Notă:
* Candidații se pot prezenta la următoarea etapă numai dacă sunt admiși la etapa precedentă;
** Sunt declarați admiși la fiecare dintre probele concursului, candidații care au obținut minimum 50 de puncte;
*** Rezultatele finale privind concursul se vor afișa în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea datei de depunere a contestațiilor pentru ultima probă, cu mențiunea „admis” sau „respins”.

Fișa postului se va afișa împreună cu anunțul, pe site-ul instituției www.tuiasi.ro/concursuri-și-promovări.

Lasă un răspuns