Operator registrator de urgență debutant (2 posturi)


Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman
Expiră azi


Anunt


Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Liberății, nr. 1, jud. Teleorman, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Operator registrator de urgenta debutant
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Dispecerat integrat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi;40 de ore pe săptămână, repartizat inegal in ture de 12/24.
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
Studii: diploma de studii medii si certificat de radiotelefonist sau telefonist
Vechimea în muncă: fara

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Liberății, nr. 1, jud. Teleorman, până la data de: 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 17.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.amb-tr.ro, persoană de contact: Dragu Rodica funcția economist, având numărul de telefon 0247317666.