inspector de specialitate


Primăria Orașului Odobești
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Orașului Odobești, str. Libertății nr. 113, județul Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate, grad IA
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment informare turistica – Serviciul relatii publice si comunicare
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
Vechime minimă în domeniul studiilor: vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 06.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Orașului Odobești, str. Libertății nr. 113, județul Vrancea, până la data de: 20.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.09.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 02.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 02.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 03.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 03.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Ana Munteanu funcția inspector, având numărul de telefon 0237675224/int.221.