muncitor (vanzator) casier


Universitatea ”Ovidius” Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


1 post de muncitor (vânzător) casier – în cadrul Atelierului de întreținere Cămine-Cantine
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:
• Studii – minim 12 clase;
• Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de adeverință eliberată de medical de familie;
• Curs de calificare în domeniul postului;
• Vechime în muncă – minim 7 ani;
Calendarul de concurs

11.09.2023 Publicare anunț.
12.09.2023-25.09.2023 Depunere dosare de concurs
26.09.2023 Selecția dosarelor de concurs
27.09.2023 Afișarea rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de concurs
28.09.2023 Depunerea contestațiilor la proba de selecţie a dosarelor
29.09.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
03.10.2023 Proba practică – ora 10, bld. Mamaia nr.124 și afișarea rezultatelor la proba practică
04.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba practică
05.10.2023 Soluționarea contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatelor contestațiilor
06.10.2023 Proba de interviu -ora 10, bld. Mamaia nr.124 și afișarea rezultatelor la proba de interviu
09.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba de interviu
10.10.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor
10.10.2023 – REZULTATE FINALE
Depunerea dosarelor de concurs se face la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Serviciul Personal și Statistică – Cămin C1 – camera 14, B-dul Mamaia 124 cu programare la telefon 0241-606441. Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 25.09.2023, ora 16

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției noastre, www.univ-ovidius.ro/Concursuri angajare – Tesa. Relații suplimentare la telefon 0241-606441.