muncitor , post vacant, pe perioadă nedeterminată


Şcoala Gimnazială Dudeștii Noi, Dudeştii Noi, județul Timis
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor , post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs ingrijitor: conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
1. Studii de specialitate: medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare;
Buna organizatoare a muncii;
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
Rezistenţă fizică şi psihică .
3. Cerințe specifice de participare la concurs bucatar(conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
– studii medii/tehnice în domeniu;
– cursuri de calificare specifice postului;
– abilitati pentru munca în echipă
– vechime în muncă – peste 2 ani;
– rezistenţă fizică şi psihică ;
– onestitate, spirit de ordine, viteză de reacţie;
4. Vechime peste 2 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor ( 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09 2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 04.10. 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023 ora 12.
– proba practică în data de:05.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică:05.10, ora 12.
– proba interviu în data de: 06.10.2023 , ora 9.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.10.2023, ora 12.
– afişarea rezultatelor finale:09.10.2023, ora 12.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii dupa fiecare proba, în aceasi zi in interval orar 12-14, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023, ora 15, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Şcoala Gimnazială Dudeștii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, strada Sânandreiului nr. 5, județul Timis , compartimentul secretariat, tel. 0763546191 , persoana de contact Popescu Adriana , email: scoala.dudestiinoi@yahoo.com.