muncitor, post vacant


Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc, Piatra Neamț, jud. Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor, post vacant; numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii, cu diplomă de absolvire
2. Perfecționări (specializări): calificare în unul din domeniile: mecanic, instalații termice, instalații sanitare și electrice.
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program flexibil
4. Vechime: 6 ani vechime în muncă

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
• termenul limită de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 12.09.2023-26.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
• selecţia dosarelor: 28.09.2023, ora 09.00, la sediul instituţiei;
• afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 29.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
• depunerea contestațiilor după selecția dosarelor: 02.10.2023, orele 10.00-12.00, la sediul instituției;
• afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 03.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

• proba practică în data de 04.10.2023, ora 10.00, la structura Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț, str. Progresului nr. 32;
• afişarea rezultatelor de la proba practică: 04.10.2023 ora 16.00, la sediul instituției;
• depunerea contestațiilor după proba practică: 05.10.2023 orele 09.00-11.00, la sediul instituției;
• afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 05.10.2023, ora 16.00, la sediul instituției;

• proba interviu în data de 06.10.2023 , ora 09.00, la structura Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț, str. Progresului nr. 32;
• afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
• depunerea contestațiilor după proba de interviu: 09.10.2023, orele 12.00-14.00, la sediul instituției;
• afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 09.10.2023, ora 16.00, la sediul instituției;

• afişarea rezultatelor finale: 10.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, , cu sediul în Piatra Neamț, str. Progresului, nr. 106, jud. Neamt, compartimentul secretariat, tel. 0233211582, email: scoaladanielacuciuc@gmail.com.