muncitor necalificat- ingrijitor copii post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădința nr.1, Măgurele, județul Ilfov,
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor necalificat- ingrijitor copii post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1,(norma 1/2, 4h/zi).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale;
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
3. Cunoașterea normelor PSI și SSM;
4. Cunoaşterea şi respectarea condiţiilor igenico-sanitare;
5. Abilități pentru munca în echipă;
6. Disponibilitate la program flexibil.
8. Vechime – nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 06.09.2023-20.09 ora 10.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 21.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 28 septembrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28 septembrie 2023 ora.13.00
– proba interviu în data de 28 septembrie 2023 , ora 15.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28 septembrie 2023 ora16.30
– afişarea rezultatelor finale: 28 septembrie 2023 ora 17.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 29.09.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 29 septembrie 2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29 septembrie 2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădința nr.1, cu sediul în Măgurele, strada Fizicienilor nr. 28, județul Ilfov, compartimentul secretariat, tel.0214575258/65 persoana de contact Dobrin Ștefania, email: gradinita_magurele@yahoo.com.