Muncitor necalificat


Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş
Anuntul a expirat


Anunt


Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR NECALIFICAT, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022:
– 1post muncitor necalificat, pe durată determinata, cu normă intreaga
Condiții specifice de participare la concurs
– studii -generale /medii
– vechime –nu necesită
Concursul se va desfășura la sediul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș din com. Bradu,Loc.Geamana, Str. Principala, Nr. 31, Jud.Arges, după următorul calendar:
– publicare anunț :07.09.2023
– 21.09.2023, ora 13,00 – data limită depunere dosare înscriere
-26.09.2023, ora 13,00 rezultatul selectării dosarelor şi depunere contestaţii
pâna în data de 27.09.2023, ora 13,00;
-28.09.2023, ora 13,00 soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi, cu privire la selecţia dosarelor
-29.09.2023, ora 9.00 proba practică
-02.10.2023, ora 13,00 rezultatul probei practice şi depunere contestaţii
până în data de 03.10.2023, ora 13,00
-04.10.2023, ora 13,00 soluționare contestaţii la proba practică
-05.10.2023, ora 9.00 proba de interviu
-06.09.2023, ora 13,00 rezultatul probei de interviu şi depunere contestaţii pâna la data de 09.10.2023, ora 13,00
-10.10.2023, ora 13,00 soluționare contestaţii la proba de interviu si rezultatul final al concursului.
Relații suplimentare se pot obține la: Biroul Resurse Umane, telefon 0348/412811 , / pe site-ul www.radpparges.ro ; persoană de contact Stîngă Daniela.