muncitor necalificat


Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Anuntul a expirat


Anunt


10 (zece) posturi vacante de execuție de muncitor necalificat, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Protecția Mediului.
Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
• Nivelul studiilor: gimnaziale;
Alte competențe:
• Abilități practice – manevrarea utilajelor din dotarea universității: motocoasă, motofierăstrău, freză de zăpadă, etc.
Datele de desfășurare a probelor de concurs:

14.09.2023-27.09.2023- depunerea dosarelor de înscriere la concurs
28.09.2023-29.09.2023 – selecție dosare
02.10.2023 – afișare rezultate selecție dosare
03.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
04.10.2023 – soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații

05.10.2023 – ora 1000, sala R019 – susținere probă practică – prezență fizică
06.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba practică
09.10.2023 – depunere contestații la proba practică
10.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații la proba practică

11.10.2023 – ora 1000, sala R019 – susținere interviu – prezență fizică
12.10.2023 – afișare rezultate interviu
13.10.2023 – depunere contestații probă interviu
16.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații probă interviu
17.10.2023 – afișare rezultate finale
Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.
resurse.umane@upb.ro