muncitor intretinere


SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA BUZAU
Anuntul a expirat


Anunt


Scoala Gimnaziala Ion Creanga Buzau, cu sediul in localitatea Buzau, Strada Victoriei nr 60A, judetul Buzau, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de muncitor M.
– Calendarul de desfășurare al concursului:
Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada
1 Publicarea anunţului 08.09.2023
2 Depunerea dosarelor 08.09.2023 – 22.09.2023 între orele 900-1200
3 Verificarea și selecția dosarelor 25.09.2023 între orele 900-1100
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 25.09.2023, ora 1300
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 25.09.2023, între orele 1400 – 1600
6 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 26.09.2023, între orele 1000 – 1200
7 Proba practică 27.09.2023, între orele 900 – 1100
8 Afișarea rezultatelor probei practice 27.09.2023, ora 1300
9 Depunerea contestațiilor după proba practică 27.09.2023, între orele 1300-1500
10 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 27.09 .2023, ora 1600
11 Proba interviului 28.09.2023, între orele 900 – 1100
12 Afișarea rezultatelor la interviu 28.09.2023, ora 1200
13 Depunerea contestațiilor după interviu 28.09.2023, între orele 1200-1400
14 Rezolvarea contestațiilor după interviu și afișarea rezultatelor 28.09.2023, ora 15
15 Afişarea rezultatelor finale 28.09.2023, ora 1600
Conditii generale de participare la concurs:Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevazute in Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice pentru postul de muncitor, M:
• studii medii;
• aviz medicina muncii, cu mențiunea „apt medical și apt psihologic”;
• aviz de integritate comportamentală, conform Legii nr. 118/2019.
• deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă si tehnico-sanitare;
• deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;
• deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;
• deprinderi pentru utilizarea ustensilelor de lucru precum şi a produselor de curăţenie;
• răspundere privind inventarul încredinţat;
• Alte calificari suplimentare reprezinta un avantaj.
• Vechime minim 10 ani
Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute in H.G. nr 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare si se vor depune la Scoala Gimnaziala Ion Creanga Buzau, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Informatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs si bibliografia se pot obtine la sediul Scolii Gimnaziale Ion Creanga Buzau, cu sediul in localitatea Buzau, Strada Victoriei nr 60A, judetul Buzau, telefon: 0338401517, in zilele lucratoare, intre orele 08.00-14.00.