MUNCITOR ÎNTREŢINERE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE HARITON,,SĂHĂTENI
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ
organizare concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante
de muncitor întreţinere ( muncitor calificat , grad profesional II)
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Hariton „ Săhăteni, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
DENUMIREA POSTULUI:Muncitor întreţinere
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Hariton „ Săhăteni, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării/publicării prezentului anunț, respectiv pâna la 20.09.2023, în interval orar 0900 – 1200. Fişa postului, alte informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs se pot obţine de la sediul unităţii , persoană de contact: secretar comisie de concurs, Neagu Constanţa , telefon 0238774119, e-mail: scoala_sahateni_bz@yahoo.com.
a) Condiții specifice de participare la concurs Muncitor întreținere:
 nivel studii : liceale/şcoală profesională în profil tehnic în următoarele domenii: instalaţii electrice / instalaţii termice/instalaţii sanitare/ mecanic;
 vechime în domeniu peste 5 ani;
 deținerea unui atestat profesional(ISCIR) pentru funcția de fochist;
 abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
 disponibilitate de program flexibil;
 muncă într-un singur schimb;
Condiții eliminatorii:
– Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulteriare;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1)selecţia dosarelor de înscriere;
2)proba practică;
3)interviul.
– Calendarul de desfășurare al concursului:
Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada
1 Publicarea anunţului 07.09.2023
2 Depunerea dosarelor 07.09.2023 – 20.09.2023
între orele 900-1200
3 Verificarea și selecția dosarelor 21.09.2023 între orele 900-1100
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 21.09.2023, ora 1300
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 21.09.2023, între orele 1400 – 1600
6 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 22.09.2023, între orele 1000 – 1200
7 Proba practică 28.09.2023, între orele 900 – 1100
8 Afișarea rezultatelor probei practice 28.09.2023, ora 1300
9 Depunerea contestațiilor după proba practică 28.09.2023,
între orele 1300-1500
10 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 28.09.2023, ora 1600
11 Proba interviului 29.09.2023, între orele 900 – 1100
12 Afișarea rezultatelor la interviu 29.09.2023, ora 1200
13 Depunerea contestațiilor după interviu 29.09.2023, între orele 1200-1400
14 Rezolvarea contestațiilor după interviu și afișarea rezultatelor 29.09.2023, ora 15
15 Afişarea rezultatelor finale 29.09.2023, ora 1600