muncitor întrenitere


Școala Gimnazială Baineț , județul Suceava
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor intrenitere, post temporar vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii;
2. Perfecționări (specializări): nu se specifica
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): –
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute:-
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitati practice
6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): –
7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime -nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare): 26.09. 2023, ora 16,00 , la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 11.10. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.10.2023
– proba practică în data de 12.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 12.10.2023
– proba interviu în data de 12.10. 2023 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023
– afişarea rezultatelor finale: 13.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 13/10/2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 13.10.2023, ora 13,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.10.2023., ora 13,00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Baineț ., cu sediul în loc. Baineț, strada Principală nr. FN, județul Suceava, compartimentul secretariat, tel. 0748365666 , persoana de contact Director, Chisiliciuc Ioan Arec, email: sg_bainet@isj.sv.edu.ro