Muncitor instalator, Muncitor electrician


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și OUG nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor instalator
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciu Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor electrician
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciu Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului contractual vacant de muncitor instalator, stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: minim scoala profesionala in meserie; calificare/curs in meseria de instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze de instalator
• Vechimea în muncă: minim 6 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului contractual vacant de muncitor electrician, stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: minim scoala profesionala in meserie; calificare/curs in meseria de electrician
• Vechimea în muncă: minim 6 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei practice 17.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 17.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 18.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea interviului 20.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 20.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 23.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 25.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269 215050, și pe website: www scjus.ro, persoană de contact: Dorina Trancota, având funcția de referent de specialitate