Muncitor ii (atribuții șofer microbuz școlar)


Școala Gimnazială Dumitru Căpraru, comuna Grivița, județul Galați
Expiră azi


Anunt


Școala Gimnazială Dumitru Căpraru, comuna Grivița, cu sediul în comuma Grivița, strada Bădălan nr. 10, județul Galați, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR II CU ATRIBUȚII DE ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
STRUCTURA: Școala Gimnazială Dumitru Căpraru, comuna Grivița, Galați
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– Studii: absolvent liceu cu/fără diplomă de bacalaureat sau scoală generală,
– Posedă :
-permis de conducere categoria “D”;
-posedă atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR
-posedă card tahograf
Vechimea : nu necesită
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anuntului 13.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială D Căpraru, comuna Grivița, 807160 județul Galați. 26.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.08.2023, orele 8.00-12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.08.2023, ora 12.30
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.08.2023, orele 14.00-16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 8.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023,, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 13.30
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.09.2023,, ora 14.00-16.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 9.00
11. Susţinerea interviului 29.09.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 29.09.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 29.09.2023, orele 14.00-16.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 02.10.2023, ora 11.00
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției: Str. Bădălan, Nr. 10, compartimentul Secretariat, tel. 0236825568/0722595632, persoana de contact: Gheorghiu Culina, email: scoalagrivitagl@yahoo.com