muncitor II M cu atribuțiuni de fochist (0,5 post vacant)


Grădinița cu Program Prelungit „Luminița” Lumina, județul Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Luminița” Lumina, cu sediul în comuna Lumina, Str. Pelican nr. 1A, jud. Constanța, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor II M cu atribuțiuni de fochist
NUMĂRUL POSTURILOR: 0,5 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii medii
-Curs de de calificare fochist sau în curs de calificare
-Vechimea în muncă: 6 ani și 6 luni

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 08.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit „Luminița” Lumina, cu sediul în comuna Lumina, Str. Pelican nr. 1A, jud. Constanța 22.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei practice 02.10.2023, ora 13.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 03.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 03.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 04.10.2023, ora 13.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: gradinitaluminita.ro , persoană de contact: Nicole Silvia funcția director , având numărul de telefon 0341.453.164, 0771.688.982