muncitor II cu atributiuni de șofer, post vacant, pe perioadă nedeterminată;


Clubul Sportiv Scolar, Slatina, județul OLT
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor II cu atributiuni de șofer, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi:1(UNU).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii;
2. Perfecționări (specializări): sofer permis auto categoria B si D;
3. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): atestat transport persoane valabil;
4. Vechime: 5 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):
14-27.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 29.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 05.10. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06.10.2023, ora 16,00
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 11.10.2023, ora 15,00
– proba interviu în data de 12.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023 , ora 15.00
– afişarea rezultatelor finale: 13.10.2023 , ora 10.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 03.10.2023, ora 16,00, 09.10.2023, ora 13.00 , la sediul instituţiei.
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.10.2023, ora 16,00,
10.10.2023, ora 16,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Clubul Sportiv Scolar, cu sediul în localitatea Slatina, Strada Libertatii nr. 5A, județul OLT, compartimentul resurse umane/secretariat, tel.0349402592, persoana de contact Diaconu Florica, email:css.slatina@yahoo.com.