muncitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, ingrijitor I, post vacant


Școala Gimnazială Nr 1 Valea Argovei, județul Călărași
Expiră in 2023-10-02


Anunt


muncitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 norma
ingrijitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,50 norma;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: clinic sanatos;
3. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): cetatenie romana, domicilul in comuna prezinta un avantaj;
4. Vechime : nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 03.10.2023, ora 11,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 04.10.2023, ora 11,00, la sediul instituţiei;
– se pot depune contestaţii până în data de: 06.10.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor în data de: 09.10.2023

– proba scrisă în data de 11.10. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.10.2023
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 12,00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 12.10.2023
– proba interviu în data de 13.10.2023 , ora 14,00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 13.10.2023
– termen contestare a probelor de concurs 13.10.2023 ,ora 16,00 la sediul institutiei
– afișarea rezultatelor la solutionarea contestațiilor 16.10.2023 ,ora 14,00 la sediul institutiei
– afişarea rezultatelor finale: 17.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 13.10.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.10.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Nr 1 Valea Argovei, cu sediul în Valea Argovei, strada Primăriei nr.3 , județul Călărași, compartimentul resurse umane , tel. 0242645602/0727061888, persoana de contact Drăgan Constanta, email: scoala_scoalavaleaarg@ymail.com.