muncitor I


Colegiul Național „Onisifor Ghibu”, Oradea, județul Bihor
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor I post vacant, pe perioadă nedeterminată , numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii cu diplomă de absolvire;
2. Perfecționări (specializări): in domeniu;
3. Vechime: minim 5 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 25,09,2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 03.10 2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023 ora 12.00
– proba practică în data de 03,10,2023, ora 13.00, la sediul instituției;
afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023 ora 14.30
– proba interviu în data de 04.10.2023 , ora 9.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023 ora 11.00
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023 ora 15.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: proba scrisa : 03.10.2023 ora 12.00-12.30
– afisarea rezultatelor– 13.00
– proba practică : 03.10.2023 ora 14.30-15.00
– afisarea rezultatelor proba practică : 03.10.2023 ora 16.00
– proba de interviu: 04.10.2023 ora 11,00-11.30
– afisarea rezultatelor: 04.10.2023 ora 14.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Colegiul Național ” Onisifor Ghibu”, cu sediul în loc.Oradea, strada Prof. Onisifor Ghibu nr. 3, județul Bihor, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0359436901 , persoana de contact .Cosma Doina, email: onisifor_ghibu@yahoo.com