MUNCITOR DIN ACTIVITATEA SPECIFICĂ INSTITUȚIILOR DE SPECTACOLE SAU CONCERTE


Casa Municipală de Cultură Zalău, județul Sălaj
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I – 1 post

Condiţii specifice:
– nivelul studiilor: generale/medii
– cunoștințe minime de montare/demontare a sistemului de sonorizare și lumini
– disponibilitate pentru program flexibil
– vechime în muncă: minimum 7 ani

Calendarul de desfășurare al concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I:
– Depunerea dosarelor de concurs: 18.09.2023–29.09.2023, ora 13:30
– Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 02.10.2023
– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 03.10.2023
– Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor: 04.10.2023
– Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 05.10.2023
– Susținerea probei practice: 09.10.2023, ora 10.00 la Sala de spectacole din Clădirea Transilvania situată în Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.4-6
– Afișarea rezultatului probei practice: 10.10.2023
– Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice: 11.10.2023
– Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 12.10.2023
– Susținerea interviului: 13.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției
– Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului: 16.10.2023
– Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 17.10.2023
– Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 18.10.2023
– Afișarea rezultatului final al concursului: 19.10.2023.

Dosarele de concurs se depun la sediul Casei Municipale de Cultură Zalău, str.22 Decembrie 1989, nr.3, localitatea Zalău, până la data de 29.09.2023, ora 13:30, telefon 0260-661600, e-mail: cmczalau@yahoo.com, persoană de contact: Gurzău Andreea.