muncitor de întreținere cu atributii de fochist


Școala Gimnazială Comuna Cândești, Cândești, județul Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor de întreținere cu atributii de fochist , post vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate : minimum 8 clase;
2. Perfecționări (specializări): nu este cazul ;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză și sinteză, comportament în situații de criză, inițiativă și creativitate;
8. Vechime : nu se solicita.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afișare):26.09.2023, ora 15, la sediul instituției;
– selecția dosarelor: : 28.09.2023, ora 14, la sediul instituției;
– afișare rezultate selecție dosare 29.09.2023
– afișare rezultate la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor 03.10.2023

– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 04.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 04.10.2023 , ora 14.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă / practică / interviu : 05.10.2023
– afișare rezultate la soluționarea contestațiilor 09.10.2023
– afișarea rezultatelor finale: 10.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– contestații selecție dosare până în data de: 02.10.2023, ora 14, la sediul instituției.
– contestații proba scrisă / practică/ interviu : 06.10.2023
– afişarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 09.10.2023, ora 14, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Comuna Cândești, cu sediul în Cândești, strada Principală nr.124, județul Neamț, compartimentul secretariat, tel.0233/294993 , persoana de contact Dinu N. Răzvan, email: scoala_cindesti@yahoo.com