muncitor- cu atribuții de fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată;


Școala Gimnazială „Înv. Athanasie Jan Stoicescu” Comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor- cu atribuții de fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 0,50.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii;
2. Perfecționări (specializări): calificare fochist;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: competențe în întreținerea și exploatarea instalațiilor termice și a cazanelor de încălzire;
4. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): certificat de calificare profesională fochist;
5. Vechime: minim 1 an.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 12:30 -14:30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023, ora 15:30;
– proba interviu în data de 04.10.2023, ora 12:30-13:30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 14:00
– afişarea rezultatelor finale: 09.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 05.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială „Înv. Athanasie Jan Stoicescu” Comuna Ariceștii Zeletin, cu sediul în Comuna Ariceștii Zeletin, nr. 135, județul Prahova, compartimentul administrativ, tel. 0720 328 035, persoana de contact Frigea Iuliana Mariana, email: scoalaaricesti@yahoo.com; scoalazeletin@gmail.com.