Muncitor- cu atribuții de fochist


Școala Gimnazială „Înv. Athanasie Jan Stoicescu” Comuna Ariceștii Zeletin
Anuntul a expirat


Anunt


Denumirea postului: Muncitor- cu atribuții de fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată;
Numărul de posturi: 0,50
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii medii;
2. Perfecționări (specializări): calificare fochist;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: competențe în întreținerea și exploatarea instalațiilor termice și a cazanelor de încălzire;
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): certificat de calificare profesională fochist;
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul;
8. Vechime: minim 1 an.