Muncitor calificat , treapta profesională I și muncitor calificat, treapta profesională II


Primăria Orașului Bechet, județul Dolj
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria orașului Bechet, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată , a unor funcții contractuale de execuție vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 , respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:
1. Muncitor calificat, treapta profesională I – Compartiment Administrare și deservire: 1 post;
2. Muncitor calificat, treapta profesională II -Compartiment Administrare și deservire: 1 post.
Durata timpului de lucru : normă întreagă ( 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale de execuție vacante stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
Muncitor calificat, treapta profesională I – Compartiment Administrare și deservire
Studii : medii/generale
Calificare/atestat profesional în meseria: electrician
Vechime în muncă : minimum 5 ani
Muncitor calificat, treapta profesională II- Compartiment Administrare și deservire
Studii: generale
Calificare /atestat profesional în domeniul: îngrijitor spații verzi
Vechime în muncă: minimum 1 an
Calendarul de desfășurare a concursului :
1. Publicarea anunțului: 07.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa : Primăria orașului Bechet, str. A.I.Cuza, nr. 100, județul Dolj: 21.09.2023, ora 15.00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 22.09.2023, ora 10.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor : 22.09.2023, ora 13.00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor: 25.09.2023, ora 13.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor : 26.09.2023, ora 10.00
7. Susținerea probei scrise: 29.09.2023, ora 08.30
8. Afișarea rezultatului probei scrise: 29.09.2023, ora 13.30
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise: 02.10.2023, ora 13.30
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor : 03.10.2023, ora 10.00
11. Susținerea interviului: 04.10.2023, ora 08.30
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului: 04.10.2023, ora 13.30
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 05.10.2023, ora 13.30
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor : 06.10.2023, ora 10.00
15. Afișarea rezultatului final: 06.10.2023, ora 13.30
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție , în zilele lucrătoare , pe site-ul și la sediul instituției : Primăria orașului Bechet, str. A.I.Cuza, nr. 100, județul Dolj- Compartiment Resurse Umane, nr. telefon : 0251/336826, e-mail: primaria.bechet@yahoo.com