MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA 1


SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU
Anuntul a expirat


Anunt


Muncitor Calificat Treapta I – 1 post
Tipul probelor de concurs: proba scrisa si/sau proba practică și interviu, după caz;
Alte mențiuni referitoare la organizarea. concursului sau la condițiile de participare.
Concursul se va organiza la sediul Sport Club Orășenesc Jibou, str. Stadionului, nr. 15 A, oraşul Jibou, judeţul Sălaj şi va consta din 3 etape succesive după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.
Concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor calificat Tr.I va avea loc în data de 03.10.2023, ora 10,00 – proba scrisă iar interviul în data de 05.10.2023, ora 10,00
Condiţii generale şi specifice prevăzute în fişa posturilor:
 Studii medii/Școală profesională/Certificat de calificare profesională în domeniul electrotehnic, electric sau mecanic;
 Vechime în muncă minim 6 ani
 Permis de conducere categoria D;
 Posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR, în termen de valabilitate;
 Fisă medicală conducător auto profesionist;

Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data de 13.09.2023 până în data de 26.09.2023, la sediul Sport Club Orășenesc Jibou, str. Stadionului , nr. 15A, la registratura instituţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sport Club Orășenesc Jibou, la nr. telefon: 0743.148.891 sau pe site-ul Primăriei Orașului Jibou.