muncitor calificat tr lll conducător auto


USAMV CLUJ NAPOCA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


1 post de muncitor calificat tr. III conducator auto la Garaj Auto
Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii:medii;
– vechime în muncă minim 5 ani;
-atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate;
-card tahograf în termen de valabilitate;
-recomandare de la ultimul loc de muncă;
-carnet de conducere categoria B, C, D, E
Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare 1 post de muncitor calificat III(M) conducător auto, pe perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment Garaj Auto din cadrul USAMV Cluj-Napoca.
Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Proba Practică
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba practică 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
5. Interviu (conform planului stabilit de comisia de concurs) 18.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la Interviu 19.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 20.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 20.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
6. Rezultate finale 23.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

*Locul de desfășurare a concursului la clădirea Rectorat, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj- Napoca
Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.