muncitor calificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Serviciul Public de Alimentare cu Apa și Canalizare Ceamurlia De Jos, județul Tulcea
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor calificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii.
2. Vechime in munca: 2 ani.
3. Permis de conducere: cat. B.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):28.09.2023, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 02.10.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 06.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 09.10.2023.
– proba interviu în data de 10.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023.
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 11.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 11.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Serviciul Public de Alimentare cu Apa și Canalizare Ceamurlia De Jos, cu sediul în loc. Ceamurlia de Jos, strada Principala nr. 58, județul Tulcea, compartimentul contabilitate, tel. 0240 564 706, persoana de contact Camara Valeria Costina, email: primariaceamurlia@yahoo.com.