muncitor calificat, paznic


Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, județul Brăila
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor calificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.
paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concursul muncitor:
1. Studii de specialitate: studii medii atestate cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): dulgher, tâmplar;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, lucru în echipă, atenție la detalii, stăpânire de sine, să se organizeze foarte bine;
4. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): cunoștințe lăcătușerie, instalații electrice și sanitare;
5. Vechime: minim 3 ani.
Condiţii specifice de participare la concursul paznic:
1. Studii de specialitate: studii medii atestate cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): atestat agent pază;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, lucru în echipă, atenție la detalii, stăpânire de sine, să se organizeze foarte bine
4. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): –
5. Vechime: minim 3 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):
06 – 19 septembrie 2023, ora 9 – 15, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 22.09.2023, ora 10,00, la sediul instituţiei;
– contestații selecție dosare: 25.09.2023 ora 1300-1400
– rezultate contestații selecție dosare: 25.09.2023 ora 1500
– rezultate finale selecție dosare: 25.09.2023 ora 1600
– proba practică în data de 27.09.2023, ora 1000, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 27.09.2023 ora 1400
– contestații proba practică: 28.09.2023 ora 1000-1200.
– rezultate finale proba practică: 28.09.2023 ora 1600.
– proba interviu în data de 29.09.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.09.2023 ora 1400
– contestații probă interviu: 02.10.2023 ora 1000-1200
– rezultate contestații probă interviu: 02.10.2023 ora 1400
– afişarea rezultatelor finale: 02.10.2023 ora 1630

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, cu sediul în Brăila, strada Școlilor nr. 15, județul Brăila, compartimentul secretariat, tel. 0239611910, persoana de contact Cărbunaru Liliana, email: scoala_ioncreanga_braila@yahoo.com