muncitor calificat lll-instalator


USAMV CLUJ-NAPOCA
Expiră azi


Anunt


1 post de muncitor calificat lll-instalator 8h/zi perioadă nedeterminată
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii generale,scoală profesională ;
b) curs de calificare instalator-instalații sanitare și termice;
c) vechime în muncă: minim 5 ani;
d) apt pentru lucrul la înălțime.
Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III-instalator, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Tehnic, din cadrul USAMV Cluj Napoca

Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioa-da Ora Locul
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Interviu
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
5. Afișarea rezultatelor finale 18.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

*Locul de desfășurare a concursului la clădirea Rectorat, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj- Napoca
Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.