muncitor calificat III


Serviciul Comunitar De Utilităti Publice Albești
Anuntul a expirat


Anunt


Serviciul Comunitar De Utilităti Publice Albești cu sediul în Albești, str. Ion Mecu nr. 13, judetul Constanța, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: muncitor calificat III, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Primăria comunei Albești, șos. Mangaliei nr. 31, tel: 0733912636, persoană de contact Vîrlan Rodica, email: rodicavirlan@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Școală profesională finalizată cu certificat calificare mecanic
2. Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani
3. Alte condiții: Disponibilitate pentru program prelungit

Bibliografie şi tematică:
Bibliografie:
1. Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
2. Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare, titlul III , cap. I-V.
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Tematica:
1. Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:Cap. 4 -Obligaţiile lucrătorilor -art. 22 şi 23- Integral,
2. Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare, titlul III , cap. I-V -integral,
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. II secțiunea 1-6.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 12 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 25 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 26 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 26 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 27 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 3 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 3 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 4 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 4 octombrie 2023 15.00
interviul 5 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 5 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 6 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.