muncitor calificat II cu atribuții de șofer pe microbuz școlar


Comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș
Expiră in 2023-10-02


Anunt


muncitor calificat II cu atribuții de șofer pe microbuz școlar, 1 post.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: Medii/Generale, diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): A1, A2,A,B1,B,C1,C,D1,D,BE,CE,D1E,DE și aviz psihologic;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare și muncă în echipă, capacitatea de analiză și sinteză, seriozitate și corectitudine;
4. Vechime: 5 ani.
E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 02.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 04.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– proba scrisă în data de 18.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 18.10.2023, ora 15.00.
– proba practică în data de 19.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică 19.10.2023, ora 13.00;
– proba interviu în data de 20.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 20.10.2023, ora 14.00.
– afişarea rezultatelor finale: 20.10.2023, ora 15.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 23.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 23.10.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.