muncitor calificat I (M) – personal nedidactic, post vacant, pe perioadă nedeterminată;


Liceul Tehnologic ”Matei Basarab”, Măxineni, județul Brăila
Anuntul a expirat


Anunt


muncitor calificat I (M) – personal nedidactic, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1 post;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: – studii medii/școală profesională;
2. Calificare în unul din următoarele domenii sudor electric și autogen, agent de pază și ordine, fochist autorizat;
3. Aviz de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/ 2019 –
7. (șapte) ani vechime în specialitatea postului.

Calendarul de desfăşurare a concursului,
1 post muncitor calificat – 1 normă perioadă nedeterminată
– termenul de depunere a dosarelor 08.09-22.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-selectia dosarelor: 25.09.2023, ora 12.00;
– afișarea selecţiei dosarelor: 26.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– depunerea contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 26.09.2023, orar 12.00;
– afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 26.09.2023, ora 14:00;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 08:30;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023, ora 12:00;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 13:00,
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 13:30;
– proba interviu în data de 03.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultate: 03.10.2023, ora 15:00;
– depunerea contestațiilor 04.10.2023, ora 09:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu: 04.10.2023, ora 10:30;
– afișarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 12:00.
Calendarul de desfăşurare a concursului,

1 post muncitor calificat – 1 normă perioadă nedeterminată

– termenul de depunere a dosarelor 08.09-22.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-selectia dosarelor: 25.09.2023, ora 12.00;
– afișarea selecţiei dosarelor: 26.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– depunerea contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 26.09.2023, orar 12.00;
– afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 26.09.2023, ora 14:00;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 08:30;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023, ora 12:00;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 13:00,
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 13:30;
– proba interviu în data de 03.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultate: 03.10.2023, ora 15:00;
– depunerea contestațiilor 04.10.2023, ora 09:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu: 04.10.2023, ora 10:30;
– afișarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 12:00.

Calendarul de desfăşurare a concursului,

1 post muncitor calificat – 1 normă perioadă nedeterminată

– termenul de depunere a dosarelor 08.09-22.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
-selectia dosarelor: 25.09.2023, ora 12.00;
– afișarea selecţiei dosarelor: 26.09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– depunerea contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 26.09.2023, orar 12.00;
– afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor: 26.09.2023, ora 14:00;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 08:30;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023, ora 12:00;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 13:00,
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 13:30;
– proba interviu în data de 03.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultate: 03.10.2023, ora 15:00;
– depunerea contestațiilor 04.10.2023, ora 09:00;
– afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu: 04.10.2023, ora 10:30;
– afișarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 12:00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Tehnologic ”Matei Basarab”, cu sediul în Măxineni strada Pr. Ilie Postolache nr. 32, județul Brăila, compartimentul secretariat, tel. 0239695798, persoana de contact Sava Georgiana, email: basarabmatei13@yahoo.com.