Muncitor calificat I (instalator)


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
Expiră azi


Anunt


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, strada Mareșal Averescu nr. 2, județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare a unui post de execuție contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, si respectând prevederile art. IV alin. 2 lit. (a) din O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat I (instalator)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul reparare si intretinere mobilier urban – Direcția tehnica
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii medii/liceale
• Curs de calificare instalator absolvit cu diploma sau certificat
• Vechime minimă în muncă: 3 ani

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Direcția Resurse Umane-Administrativ, cam.14 din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, strada Mareșal Averescu nr. 2, județul Mehedinți Termen-limită 29.09.2023, ora
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obţine de la Direcția Resurse Umane-Administrativ, cam. 14 din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, strada Mareșal Averescu nr. 2, județul Mehedinți, telefon 0252/314.379, interior 108