Muncitor calificat I


Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
Anuntul a expirat


Anunt


Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, județul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Muncitor calificat I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar Contabil Administrativ Achizitii Publice
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii generale si/sau medii
-Vechime în munca: minimum 6 ani
-Autorizatie fochist clasa C

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 07.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, numarul 32, județul Tulcea. 21.09.2023, ora 15.30
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 11.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 15.30
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.30
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 15.30
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 05.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0240/513.231, Compartiment Resurse Umane int.15