muncitor calificat (electrician)


Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly, nr. 2-4

Anunţă organizarea în data de 4.10.2023 a concursului pentru ocuparea postului de
Muncitor calificat (Electrician)

A. Informații post:
• Denumire post: Muncitor calificat (Electrician)
• Studii: Profesionale sau liceale
• Număr posturi: 1
• Durată încheiere contract individual de muncă: nedeterminată
• Tip normă contract individual de muncă: întreagă
• Principalele cerințe ale postului: Întreținerea si repararea instalațiilor electrice
• Fişa postului care cuprinde atribuţiile postului poate fi consultată la sediul Colegiului Tehnic Energetic din Cluj-Napoca.
C. Etapele de desfășurare a concursului:
Depunerea dosarelor de înscriere: se face la sediul Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca, la secretariat, în perioada 14.09. – 27.09.2023, între orele 9,00-12,00.
Etapele desfășurării concursului:
a) Selecția dosarelor de înscriere:
– afișarea rezultatelor etapei de selecție a dosarelor: 28.09.2023
b) Proba practica
– proba practică se va desfășura la sediul Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca, în data de 4.10.2023, ora 9,00
– afisarea rezultatelor probei practice: 4.10.2023, ora 12
c) Interviul: se va desfășura la sediul Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca
în data de 5.10.2023, ora 12.00
– afisarea rezultatelor in urma interviului: 5.10.2023, ora 15
Contestațiile se depun la secretariat in maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor
Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare la sediul unității și pe site, imediat după soluționare.
Notă: Se prezintă la interviu doar candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba practica.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului: 6.10.2023, ora 15

E. Condiţii specifice de participare la concurs:
• Vechime in munca ca electrician minim 10 ani
• Spirit organizatoric;
• Abilități de comunicare şi relaţionare;
• Abilități de lucru în echipă;
• Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
• Disponibilitate pentru program flexibil;
• Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca , telefon 0264-449527

Afişat astăzi, 14.09.2023